TR | EN | DE

Güneş Enerjisi

Fotovoltaik (PV), ışığı olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürebilen bir teknolojidir. Güneşden enerji elde edilmesi noktasında en iyi bilinen sistem güneş hücrelerinden yararlanmaktır. Bütün PV ünitelerinin toplam enerjisinden faydalanabilmek için tüm hücreler birbirine elektrik ağı ile bağlanarak fotovoltaik modüle (güneş paneli) dönüşür ve bir bütün oluştururlar. Modüller toplam enerjiyi oluşturabilmek için birbirlerine bağlı olarak kullanılırlar.  Yenilenebilir enerji kaynakları arasında gittikçe yaygınlaşmakta olan bu sistem elektriğini kendisi üreterek, üretim maliyetlerinde düşüş sağlamak isteyen işletmeler için oldukça verimli bir sistemdir. Bu sistem iki şekilde oluşturulabilir. On Grid sistem ve Off Grid sistem olarak ikiye ayrılır. On Grid sistemde işletmeler üretmiş oldukları elektrik enerjisinin fazlasını sisteme satabilmektedir. YEKDEM ile yapılan bu anlaşmada Türkiye Cumhuriyeti Devleti 10 yıl alım garantisi vermektedir. Off grid sistemlerde ise firma ürettiği elektriği kendisi kullanmakta fazlası sisteme verilememektedir. Bu projeler vasıtasıyla işletmeler enerji maliyetlerini minimize ederken, dünya ekonomisine katkı sağlamayı ve gelecek nesillere yaşanabilir bir doğa bırakmaktadır.

Elektrik abonesi olan herkes (her gerçek veya tüzel kişi) lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilir. Bu kişilerin kendi uhdelerinde en az bir tüketim tesisi, yani aboneliği bulunması gerekir.

DRN Enerji olarak maliyetlerinizi minimize etmek amacıyla işletmelere anahtar teslim projeler sunmaktayız.