TR | EN | DE

Doğalgaz Satışı

Türkiye doğal gaz piyasası, “doğal gazın, kaliteli, sürekli, ucuz, rekabete dayalı esaslar çerçevesinde, çevreye zarar vermeyecek şekilde tüketicilerin kullanılmasına sunulması” amacı doğrultusunda, 2/05/ 2001 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 4646 sayılı “Doğal Gaz Piyasası Kanunu” ile özelleştirme sürecine girmiştir.

DRN Enerji olarak bu süreç kapsamında serbest tüketici limitini geçen gerçek yada tüzel kişilere inidirimli doğalgaz satışlarını gerçekleştirmekteyiz.