TR | EN | DE

İndirimli Elektrik

EPDK tarafından her yıl yayınlanan serbest tüketici limiti üzerinde elektrik tüketen her gerçek ya da tüzel kişi serbest tüketicidir. Bu limit 2013 yılı itibari ile 5.000 Kwh olarak belirlenmiştir. Kısaca aylık tüketimi ortalama 150 TL ve üzeri olan tüm gerçek ya da tüzel kişiler serbest tüketici statüsüne sahiptir. Serbest tüketici olabilmek için herhangi bir belge ya da başvuruya gerek yoktur.

Fotovoltaik (PV), ışığı olduğu gibi elektrik enerjisine dönüştürebilen bir teknolojidir. Güneşden enerji elde edilmesi noktasında en iyi bilinen sistem güneş hücrelerinden yararlanmaktır. Bütün PV ünitelerinin toplam enerjisinden faydalanabilmek için tüm hücreler birbirine elektrik ağı ile bağlanarak fotovoltaik modüle (güneş paneli) dönüşür ve bir bütün oluştururlar. Modüller toplam enerjiyi oluşturabilmek için birbirlerine bağlı olarak kullanılırlar.  Yenilenebilir enerji kaynakları arasında gittikçe yaygınlaşmakta olan bu sistem elektriğini kendisi üreterek, üretim maliyetlerinde düşüş sağlamak isteyen işletmeler için oldukça verimli bir sistemdir. Bu sistem iki şekilde oluşturulabilir.

On Grid sistem ve Off Grid sistem olarak ikiye ayrılır. On Grid sistemde işletmeler üretmiş oldukları elektrik enerjisinin fazlasını sisteme satabilmektedir.