TR | EN | DE

Elektrik Satışı

2001 yılında Avrupa Birliği Uyum Yasaları ile birlikte EPDK kurulmuştur. Yasa; elektrik üretim, iletim ve dağıtımı, toptan satışı, perakende satış hizmeti, ithalat ve ihracatı ile bu faaliyetlerle ilişkili tüm gerçek ve tüzel kişilerin hak ve yükümlülüklerini, EPDK’nın kurulması ile çalışma usul ve esaslarını ve elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının özelleştirilmesinde izlenecek usulleri kapsamaktadır. 

Bu yasa kapsamında genel olarak devlet elektrik üretiminde ve dağıtımında özelleştirme sürecine girmiştir. EPDK önceden TEK olarak bilinen ve bünyesinde tüm dağıtımı barındıran yapıyı değiştirerek toplamda 21 Dağıtım şirketi olan yapıyı kurmuştur. Şu an Türkiye çapında toplam 21 dağıtım şirketi mevcuttur. Bu şirketlerden birçoğu  özelleştirilmiş ve kalanlar ise 2013 yılı sonuna kadar özelleştirilecektir.

DRN Enerji olarak serbest tüketici yönetmeliğinde bulunan limit üzerindeki tüketime sahip her gerçek ya da tüzel kişilere indirimli elektrik satışını gerçekleştirmekteyiz.